Газов чугунен конвектор Termomax

Газови отоплителни уреди, които се монтират на външни стени с непосредственно отдаване на топлината, с чугунена горивна камера и с гравитационно отделяне на изгорелите газове.

Категория:

Предназначени са за отопляване на помещения, където поради липсата на подходящ комин или пространство не може да се изгради традиционно отопление също и при ремонт и реконструкция, за да отопляват само там и когато е необходимо без излишно пилеене на средства, паралелно с най-голямо удобство.
Принцип на работа на управлението на конвектора Управлението на ТЕРМО Конвектора е полуавтоматично (пиезо електронно). Уредът е снабден с постоянно горяща запалителна горелка, която запалва главната горелка. Управлението на горивната система се осъществява чрез т. н. модулационно регулиране. Това означава, че управлението на горивната система на уреда работи в диапазона от максимум до зададеното минимално ниво или преминава в изключено положение.