FAQ

Защо да използваме газ за отопление?

 • Отоплението на газ е ефективно и практично решение, както за апартаменти и за фамилни къщи, така и за големи жилищни, търговски и обществени сгради.
 • По-екологична, в сравнение с останалите изкопаеми горива.
 • Не се съхранява, за разлика от нафтата и въглищата, което пести време и място.
 • Екологично – при изгаряне се образува най-ниско количество въглероден диоксид.

Защо трябва да използваме стаен термостат?

Приемаме че сте настроили вашият котел на 50 градуса температура на подаваната вода. Той ще работи, докато температурата в инсталацията достигне тази температура, но от това не е ясно каква е температурата на въздуха във вашия дом. Когато водата в инсталацията достигне 50 градуса, котела ще спре за кратко и след около 3 мин. отново ще се задейства за да провери дали има промяна в температурата на вода. Като всичко това няма връзка с температурата в помещенията. Това води до ненужни многократни запалвания и изключвания на котела водещи до преразход на гориво и преждевременно стареене; така вашите месечни сметки ще бъдат приблизително 35% по-високи.

Когато използвате стаен термостат, вашият котел също работи с настроената температура 50 градуса. Стайният термостат дава обратна връзка към управлението на котела и когато домът ви достигне зададената температура в помещението прекратява ненужната работа на котел.

Така води до значителна икономия в сметките за горива, повишавайки комфорта и експлоатационния период на котела.

Какви са плюсовете на програмируемите термостати?

 • Най-добрият начин да намалите разходите си за ток, газ и пелети е, като намалите консумацията им.
 • Програмируемите термостати Ви осигуряват прецизен контрол на температура в дома Ви, тъй като след първоначалната им настройка автоматично се регулират. Те реагират на нивото на стайната температура и се включват и изключват самостоятелно.

Какви видове термостати предлагате?

 • Жични и безжични;
 • Програмируеми и непрограмируеми;
 • Различни видове стайни термостати за комфортно и икономично управление на отоплителната инсталация;
 • Термостати с WiFi управление чрез смартфон.

 

Как се извършва първоначален пуск и настройка на котела?

Изтеглете описанието от тук.

 

Какъв тип батерии да сложа на моя Computherm термостат?

За работата на уреда са необходими две алкални батерии 1,5 V (тип: LR6, размер: AA). Могат да се използват само алкални батерии с добро качество. Други батерии, известни като издръжливи или батерии с дълъг живот, полуизтощени батерии и зареждаеми акумулатори не са подходящи за работата на този уред.

 

Притежавам Комфорт модул, но смених рутера. Какво да правя?

В кои случаи е подходящо да се използват излъчвателите?

 • Излъчвателите са много подходящи за ефективно и икономично отопление в производствени халета със средни и големи размери.
 • Прилагането на лъчисто отопление може да доведе до 20-30% икономии в сравнение с други традиционни системи за отопление.

За къде се препоръчва употребата на топловъздушни апарати

 • Топловъздушните ни апарати са препоръчани за отопление на сгради с ниска и средна височина.
 • Топлогенераторите с директно вдухване се препоръчват за селскостопански обекти, в които уредите са изложени на висока концентрация на замърсяване, но въпреки това трябва надеждно да функционират в дългосрочен план

Защо да си закупя филтър за отоплителната ми система?

Защото филтрите:

 • улавят утайките в отоплителната система
 • поддържат ефективността на инсталацията
 • удължават живота на котела
 • отделят замърсяванията

Какви са ползите от използването на TF1 Omega филтър?

Oмега филтърът TF1 събира всички видове корозия, котлен камък и инсталационни отломки.

Чрез предотвратяване на циркулацията на тези замърсители в отоплителната система се оптимизират нивата на енергийна ефективност и могат да бъдат избегнати неудобствата от повреда на системата, съчетани с разходи за основни ремонти или подмяна.

Как работи филтърът Fernox TF1 Omega?

Как да почистите TF1 Omega филтър?

Какво количество замърсявания ще събере филтър TF1 Omega?

TF1 Omega Filter превъзхожда други филтри с неговия размер, като събира значителни количества системни замърсители и се конкурира с много по-големи филтри благодарение на интелигентно проектираните вътрешни механизми на филтъра.

Технологията за хидравлично отделяне на частици (HPS) подобрява цялостното събиране на филтъра, както и работата на неодимовия магнит.

Какви видове препарати за отоплителни системи предлагате?

Предлагаме препарати предназначени за:

 • почистване на инсталацията;
 • защита от корозия;
 • предотвратяване на котлен камък;
 • защита от замръзване;
 • предпазване от образуване на бактерии;
 • запушване на течове.

Кога трябва да се използва Protector + Filter Fluid в отоплителна система?

Протектор + филтърна течност трябва да се използва само в комбинация с вграден системен филтър, който може да улови и да задържи утайки в системата преди безопасно отстраняване.

Той е идеален за използване при обстоятелства, когато система преди това е била почистена или промита, но впоследствие не е била защитена адекватно, така че е настъпила допълнителна корозия. Подходящ е и за системи с лош дизайн или ниски дебити, които затрудняват конвенционалното почистване. Протектор + филтърна течност позволява непрекъснато прочистване и събиране на системни отпадъци.

Как да отстраним течовете в отоплителната система системата?

Течовете във водните системи могат да се дължат на външни повреди от замръзване, случайна перфорация по време на поддръжка или ремонт, или вътрешна корозия.

Запечатване на вътрешни течове (само за централно отопление)

Малки течове, включително спадане на налягането в инсталацията, могат да бъдат отстранени с помощта на Fernox Leak Sealer F4. Всеки продукт Leak Sealer F4 обработва 130 литра или до 10 единични радиатора.

При отворена система изсипете Leak Sealer F4 в резервоара и източете 5-10 литра вода от изпускателния кран, като първоначално го връщате в резервоара, за да сте сигурни, че не се изхвърля обработена вода. Повторете предишната стъпка, докато всички течове F4 се абсорбират в циркулационната система.

Включете циркулационната помпа и загрейте водата в системата, за да постигнете равномерно разпределение на температурата.

Алтернативно решение за дозиране е инжектирането на Fernox Leak Sealer F4 Express директно в радиатора чрез изпускателния клапан.

Поправяне на външни течове (към всички видове водопроводи)

За да поправите течащи външни тръби и фитинги, използвайте Fernox LS-X External Leak Sealer с превръзка от PTFE лента или друга подходяща армираща лента.

След като изключите водата и я източите, за да премахнете налягането на водата от теча, нанесете Fernox LS-X External Leak Sealer на суха повърхност около зоната на теча. Увийте тръбата със слой от PTFE лента или друга армировъчна лента с 50% припокриване и облепете и извън зоната на теча.

Незабавно нанесете повторни слоеве от Fernox LS-X External Leak Sealer и допълнителни слоеве ленти, за да образувате възстановяване с обща дебелина около 5 mm, преди да позволите да се втвърди.

Как да почистите отоплителна система?

Системите трябва да се почистват при пускане в експлоатация на нова система или инсталиране на нов котел в рамките на съществуваща система. Целта на почистването и промиването е да се отстранят минералното масло, остатъците от вредни потоци и остатъците от инсталацията, които могат да причинят корозия.

Почистването на съществуващите системи премахва магнетит (черен железен оксид), хематит (червен железен оксид) и варовик, подобрявайки циркулацията и намалявайки  шума и разхода на гориво от котела.

Нови системи вътрешни

Fernox Cleaner F3 или Fernox Powerflushing Cleaner F5 трябва да бъдат добавени преди пускане в експлоатация на системата. Добавете Fernox Cleaner F3 или Fernox Powerflushing Cleaner F5 за поне един час да циркулира, при работещ котел, след което  трябва да се източи системата и да се промие добре.

Съществуващи системи битови

В идеалния случай системата трябва да бъде промита с висок дебит, за да се отстранят всички съществуващи отлагания, утайки и замърсители. Fernox Cleaner F3 или Cleaner F5 трябва да се добави към водата в системата, като циркулира гореща за поне един час. След това системата трябва да се източи и промие. Времето за почистване може да се удължи до една седмица за системи, които страдат от втвърдени железни оксиди и варовик.

Как да защитим нови и/или вече съществуващи системи?

В съответствие с част L от строителните правила, след почистване с Fernox Cleaner F3 или Fernox Powerflushing Cleaner F5, добавете Fernox Protector F1 към водата, с която ще работи системата, за дългосрочна защита срещу корозия и варовик.

Всички продукти на Fernox Protector / Inhibitor са съвместими с често използваните метали в системите за централно отопление, включително алуминий, и са подходящи за използване с пластмасови тръбопроводи. За удължаване на защитата проверявайте нивата на протектор / инхибитор ежегодно с помощта на тестовия комплект Fernox Protector или системата за проверка на състоянието на Fernox System и доливайте нивото на продукта според нуждите.

Защо се появява електрокорозията?

Корозията възниква, когато обработеният метал се върне в естественото си рудно състояние. Електрокорозията във водните системи се получава, когато две зони от метал с различен електрически заряд са в контакт или са свързани чрез проводник като вода.

Как да се предпазим от корозия?

Към системата трябва да се добави инхибитор, за да се намали скоростта на корозивния процес. За да определите съществуващото ниво на защита, просто използвайте Fernox Protector Test Kit за измерване на концентрацията на инхибитор в системата за незабавен резултат на място.

Прекалено и недостатъчно дозиране с инхибитори

Въпреки че производителите определят препоръчителна дозировка за техния продукт, важно е да разберете как се представя продуктът, когато е свръх или недостатъчно дозиран. Ако дозата е под нивото, необходимо за постигане на достатъчна защита, откритите метални участъци ще продължат да корозират. Предозирането с анодни инхибитори няма вреден ефект.

Отрицателно въздействие на замърсителите

Инхибиторите на корозията обаче няма да бъдат напълно ефективни, ако са недостатъчно дозирани, но ще имат частично защитен ефект. Съществуваща корозионна утайка, остатъчно почистващо средство или дори течност за миене може да повлияе неблагоприятно на работата на инхибитора и да доведе до корозия. За да сте сигурни, че инхибиторът работи възможно най-ефективно, препоръчително е системата да се почисти добре. Комплектът за експресен тест за инхибитор може да се използва, за да се провери концентрацията на всички Fernox Protectors и инхибитори във водата от системата.

Защо да използваме газов конвектор?

Газовите конвектори осигуряват надеждно и икономично отопление на магазини, ресторанти, складове, вили, къщи и производствени помещения.

За какво служи хидравличния разделител?

В наши дни можем да се срещнем с хидравличния разделител не само в отоплителните системи на големи сгради, но и в концепцията на семейната къща. Често обаче възниква въпросът дали, е необходим и ако отговора е положителен, то какъв трябва да е размера на хидравличния разделител. Въобще каква е ползата от парче празна тръба между подаващите и връщащите линии?
Това позволява, няколко помпи да работят в отоплителната система едновременно, така че отделните кръгове да бъдат независими един от друг както времево, така и с различна температура на водата. Тъй като най-често се използва стенен котел със собствена помпа като топлинен генератор, трябва да се гарантира, че помпите в отоплителната система не си пречат взаимно.

Дали Power Cleaner F8 е екологична формула?

Power Cleaner не съдържа фосфати, натрати и нитрати и е разработен, за да надхвърли всички регулаторни и законодателни насоки по отношение на въздействието на състава върху околната среда. Съвместим е за използване в смесени метални отоплителни системи, включително алуминий.

Имейл

Имате въпрос, на който не намерихте отговор?

Общи условия

11 + 11 =

Информация

Пишете ни или ни посетете

Имейл адрес

Телефонен номер

Работно време

Пн.-Пт. – 09:00-17:00ч.