Кондезационнен газов котел Parva Condensing

Висок КПД (**** в съответствие с Директива 92/42 ЕЕС)
Първичен топлообменник-кондензатор, изготвен от неръждаема лама

Категория:

Основни характеристики

 • Висок КПД (**** в съответствие с Директива 92/42 ЕЕС);
 • Първичен топлообменник-кондензатор, изготвен от неръждаема ламарина за максимална устойчивост към корозия;
 • Горелка от неръждаема ламарина с предварително смесване на въздуха и газта (NOx клас 5);
 • Вторичен топлообменник за БГВ от неръждаема ламарина;
 • Вграден панел за управление с ергономични копчета и дисплей.

Платката има следните функции:

 • Регулира честотата на повторно запалване;
 • Избира режима на работа на циркулационната помпа;
 • Сигнализира при недостиг на вода в отоплителната система;
 • Антиблокировъчна функция на помпата;
 • Защита на котела от замръзване;
 • Следи за отвеждането на изгорелите газове;
 • Автоматичен бай-пас;
 • Защита от радио смущение;
 • Магнитен датчик за потока на БГВ;
 • Магнитен датчик за потока в отоплителния кръг;
 • Ниво на електрозащита IPX4D;
 • Удобно електрическо захранване;
 • Възможност за подключване на външен датчик (опция);
 • Възможност за подключване на дистанционно управление (опция);
 • Магнитен датчик за потока на БГВ;
 • Магнитен датчик за потока в отоплителния кръг;
 • Ниво на електрозащита IPX4D;
 • Удобно електрическо захранване;
 • Възможност за подключване на външен датчик (опция);
 • Възможност за подключване на дистанционно управление (опция).