Кондезационнен газов котел Termomax Inka

Стенен кондензационен газов уред тип Termomax INKA C за производство на топла вода за отопление и битови нужди.

Категория:

Произвежда се в два варианта:

- TERMOMAX INKA 24, базов вариант за отопление с мощност 24 kW;
- TERMOMAX INKA 24K, за отопление с мощност 24 kW и с проточна система за производство на топла вода за битови нужди с мощност 34,8 kW.
- TERMOMAX INKA 35, базов вариант за отопление с мощност 35 kW;
- TERMOMAX INKA 35K, за отопление с мощност 35,4 kW и с проточна система за производство на топла вода за битови нужди с мощност 35,4 kW.

Въз основа на използваната димоотводна арматура попада в клас B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83.
Този уред може да бъде монтиран във всякакво помещение, няма никакви изисквания за вентилацията и размерите му.

INKA 24, -35 е кондензационен газов котел за топла вода, оборудван с модулационна горелка с предварително
смесване и затворена горивна камера, състоящ се от един чугунен и два алуминиеви топлообменника. Подходящ е
за централно отопление с помпена система на жилищни и обществени сгради, респ. - заедно с монтирани към него бойлери за топла вода с индиректно нагряване и проточния топлообменник INKA 24K, 35K – за снабдяване с
топла вода за битови нужди. В котлите са вградени модулационна помпа, осигуряваща циркулацията на водата, затворен разширителен съд и обезопасителен клапан. Производството на топла вода се извършава чрез приоритетно включване, като електрониката посредством един превключвателен клапан насочва загрятата вода или към отоплителната система, или към БГВ
топлообменника. Уредите от тази група могат да работят с природна газ от газопровод („Н”), респ. с бутилирана газ ПРОПАН-
БУТАН (II2H3B/P).

Действието на горивната система на уреда е с модулационно регулиране като управлението на уреда регулира горивната система така, че ако температурата на котела е с повече от 6°C под настроената стойност, се поддържа номиналната мощност, ако доближава температура, по-висока с 6°C от настроената, работи с
намалена мощност, а ако превиши тази температура, се изключва.

Номиналните работни параметри на котела са описани в таблицата „Технически данни”. Ефективността на котлите от страна на водата отговаря на четири звезди според европейското обозначение
за оценяване: ****.

Регулирането на управлението на котела става ръчно или автоматично (следвайки температурните колебания).
Препоръчително е към уреда да се свърже стаен термостат, който може да бъде обикновен с включване и изключване или с възможност за дневно или седмично програмиране.

Основни технически характеристики на уреда

 • микропроцесорен панел за управление, който контролира входовете, изходите и алармените сигнали;
 • непрекъсната електронна модулация на пламъка, както в режим за отопление, така и в режим за производство на вода за битови нужди;
 • електронно запалване с непрекъснат контрол на пламъка;
 • автоматично бавно запалване;
 • автоматично регулиране на максималната отоплителна мощност;
 • сервизен режим за анализ на горенето и точна настройка на налягането на газта;
 • NTC сензор за контрол на температурата на отоплителната вода;
 • NTC сензор за контрол на температурата на водата за битови нужди;
 • модулируема или многостепенна циркулационна помпа (може да се подбере въз основа на програмата);
 • Автоматичен байпас в отоплителния кръг;
 • Трипътен вентил с електродвигател;
 • пластинчат топлообменник за БГВ с голям капацитет;
 • 8 литров разширителен съд;
 • управляван с бутони кран за пълнене на отоплителната система;
 • извеждане на данните за температурата и налягането в системата от конзолата за управление;
 • възможност за вграждане на стаен термостат;
 • регулиране на отоплението в зависимост от температурните колебания;
 • възможност за директно включване на подово отопление;
 • непрекъснат микропроцесорен контрол за функционирането на NTC сензорите със сигнализация върху
 • конзолата за управление;
 • антиблокираща функция на трипътния вентил, която се включва автоматично 24 часа след последната
 • настройка на клапана;
 • антиблокираща функция на циркулационната помпа, която се включва автоматично 24 часа след
 • последната настройка на помпата;
 • изолирана от околната среда горивна камера;
 • йонизационна автоматика за запазване на пламъка, която при липса на пламък прекъсва изтичането на газ
 • (и подава сигнал за грешка);
 • сензор за налягането в отоплителната част, който при липса на вода или недостатъчен дебит
 • задейства газовия клапан (и подава сигнал за грешка);
 • авариен ограничителен термостат, който контролира прегряването на уреда и по този начин осигурява
 • безопасността на цялото оборудване (подава сигнал за грешка), възстановяване с функционален бутон RESET;
 • модулационен вентилатор, който осигурява непрекъснато перфектно горене;
 • 3 баров авариен клапан в отоплителния кръг;
 • осигуряване на защита от замръзване, ако температурата на котела падне под 5°C;
 • програмиране параметрите на уреда с помощта на бутоните на предния панел.