Начален вертикален елемент за разделно захранване/отвеждане

60.00 лв. с ДДС