Програмируем радиоуправляем дигитален стаен термостат

Стайните термостати  са способни да управляват по-голямата част от предлаганите на пазара котли. Лесно се подключва
и поема управлението на всеки газов, електрически котел и климатични инсталации, които се подключват с помощта на двужилен кабел, независимо дали управляващото напрежение е 24 V или 230 V.

Категория: