Соларен котел Termomax Integra

Постоянно растящата необходимост от енергия и увеличението на цените на традиционните горива /въглища, нефт, природен газ/стимулират всеки към намиране на по-ефективни решения. Решението е във все по-широката употреба на възобновяемите енергийни източници.

Категория:

Соларната система Integra на Термомакс съдържа всички необходими компоненти за производството на БГВ /битова гореща вода/ на едно домакинство.Така годишно може да се намалят разходите за необходимата енергия дори със 70 %.
Построените на основата на съвременната система Drain-back слънчеви инсталации, не водят до прегряване през лятото или замръзване през зимата и се избягва ефекта от паразитно отдаване на температурата на бойлера в атмосферата.
Използваната модулационна соларна помпа води до максимален ефект при оползотворяването на слънчевата енергия при минимално потребление на ел. енергия.
Слънчевата инсталация, допълнена с кондензационен котел Termomax INKA Jubileum дава възможност заедно с икономичното отопление на помещенията да се произвежда БГВ в дните без слънчево греене.