Стенен газов котел Biasi RinNova

Стенен газов котел за централно отопление с мощност 12-24 KW, 14-28 KW или 18-32 KW със затворена горивна камера и пластинчат топлообменник за проиводство на битова гореща вода.

Категория:

Този вид уред, като централен елемент от отоплителната система е разработен в съответствие със съвременните европейски норми и представлява хармонично решение между разумното използване на енергията и комфорта, поддръжката и дизайна.Използването му се характеризира с безшумна, безопасна и икономична работа.