Чугунен газов котел Termomax Termo Color

Чугунени газови котли с едностепенна или модулационна горелка.

Котлите TERMO са уреди с отлични показатели за устойчивост, ефективност и производителност. Това е възможно благодарение на сърцето на уреда, което е чугунен елемент, позволяващ да се увеличи полезната площ на топлообмен с 40 % в сравнение с традиционните отоплителни уреди.

Категория:

Използването на модулационната газова горелка допринася за значителна икономия, а също така и за опазване на околната среда. Модулационната газова горелка довежда до по-малко потребление на енергия, от там по-малко изгорели газове и съответно по-ниско отделяне на СО2, NOx и CO.

Видове TERMO Amica PA и PAB съдържат два независими един от друг циркулационни кръга. Единият захранва отоплителната система, а другият бойлер за производсво на топла вода.