Чугунен промишлен газов котел Termomax Industry

Основен модел атмосферни котли с чугунен топлообменник. Котлите са устройства за централно отопление на жилищни и административни сгради, или с монтажа към тях на индиректен бойлер са подходящи за приготвяне на гореща вода за битови нужди, а също така и за промишлени цели, където е подходящта 40-80 оС температура на водата.

Категория:

При работа той осигурява следните вариации на комфорт:

  • Зимен режим: отопление и / или производство на топла вода (с предимство)
  • Летен режим: само производство на топла вода (отоплението е изключено).

Котлите са снабдени с автоматичен обезвъздушител и предпазен клапан.

Задействане на горивната система на котела:

  • Триточково управление (ЕСО), където управлението регулира горивната система по следния начин:
  • ако температурата на водата в котела пада с 6 оС под настроената, тогава уреда работи на номинална мощност;
  • при температура на водата до 6 оС от настроената, котела работи на понижена мощност. При постигането на настроената температура на водата главната горелка се изключва.

Котлите са пригодени да работят с природен газ тип "Н" , а също така с ПБ-газ (3В/Р).
Газовият тракт е снабден с накрайници за измерване на налягането, които дават възможност за измерване на налягането на газта в мрежата и пред горелката.

Регулиране на управлението на котела е дигитално. Уредите съдържат регулатор в зависимост от външните атмосферни условия. Системата за управление работата на котела може да бъде усъвършенствувана с помощта на програмируем стаен термостат (дневен, седмичен и др.).