COMPUTHERM Хидравличен разделител с топлоизолация

180.00 лв.396.00 лв. с ДДС

Хидравличния разделител е уред, с помощта на който различни помпи работят независимо в системата за отопление/охлаждане без да пречат една на друга, това се постига чрез създаване на съединение между подаващия и възвратния кръг. С негова помощ се отделя източникът на енергия от кръговете за потреблението и.

Благодарение на използването на хидравличния съединител, основният поток, необходим за отделните системи, може да бъде осигурен, без да си пречат помпите, а отделните кръгове могат да работят с различни дебити на потока. Използването на хидравлични разделители облекчава изграждането, използването и управлението на система с няколко кръга за отопление /охлаждане.
Предимства на използването на хидравличен разделител:
• Хидравлично разделяне на кръга на котела от отоплителните кръгове
• Топлогенериращите и топлоотдаващите кръгове могат да работят независимо един от друг, с зададения дебит и температура на потока, без да се смущават взаимно.
• Увеличава се експлоатационният живот на компонентите на отоплителната система (котел, помпа и др.).
Кога се препоръчва използването на хидравличен разделител?
• Помпата, вградена в котела, не може да осигури подходящ дебит в системата за отдаване на топлината (по-отдалечените радиатори остават студени)
• Система от няколко отоплителни кръга, трябва да бъде свързана към котела (например: отделно контролирани етажи или няколко жилищни помещения)
• За радиаторно (високо температурни) и подово отопление (ниско температурно) без буфер или топлообменник
• В каскадни системи
• Когато няколко котела в каскада работят в една отоплителна инсталация

Технически параметри

Вид HS20 HS25 HS32 HS40
Присъединителни размери (външна резба) DN20 – 3/4″ DN25 – 1″ DN32 – 1¼” DN40 – 1½”
Присъединителни размери обезвъздушител и дренажен кран (вътрешна резба) 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″
Max. поток 2700 l/h 4800 l/h 9000 l/h 21600 l/h
Max. налягане 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar
Материал INOX INOX INOX INOX
Размер (диаметър/дължина) мм Ø63х290 Ø76х363 Ø102х480 Ø133х528

Брошура за Computherm хидравличен разделител

Download

За какво служи хидравличния разделител?

Download