Кондензационен газов котел с вграден бойлер ECOCONDENS SOLID PLUS

  • Кондензен котел за подов монтаж с вграден бойлер от 107 л,
  • Надежден при производството на битова гореща вода благодарение на ефективния бойлер
  • Съвременния топлообменник, изработен от неръждаема стомана, осигурява постоянен поток на водата в продължение на дълъг жизнен цикъл
  • Бойлера и серпентината са изработени от неръждаема стомана INOX
  • Вградено оборудване за битова гореща вода – предпазен и възвратен клапан
  • Разширителния съд за централно отопление и БГВ

В момента този артикул не е наличен.

Код: Няма Категория:

ECOCONDENS SOLID PLUS е съвременен кондензен котел за подов монтаж с вграден бойлер от 107 литра. Комплексно отоплително съоръжение в компактен корпус. Изключително надежден уред за подгряване на топла вода, благодарение на високоефективния бойлер за съхранение на водата.
тип ECOCONDENS SOLID PLUS -20
тип ECOCONDENS SOLID PLUS -25
тип ECOCONDENS SOLID PLUS -35

Технически параметри

Параметър Мерни единици  ECOCONDENS SOLID PLUS
-20 -25 -35
Топлинна мощност на котела при kW 2.7 ÷ 20.0 3.9 ÷ 24.0 4.1 ÷ 34.7
80/60oC (модулирана)
Топлинна мощност на котела при 50/30oC (модулирана) kW 3.0 ÷ 22.0 4.3 ÷ 26.5 4.5 ÷38.2
Топлинно натоварване kW 2.8 ÷ 20.4 4.0 ÷ 24.6 4.2 ÷ 35.6
КПД при ном. натоварване и ср. температура на водата в уреда 70˚С % 97.6 98.0 98.0
КПД при част. натоварване и температура на възвратната вода 30˚С % 107.9 108.7 109.0
Диапазон на модулацията % 13-100 16-100 12-100
Сезонна отоплителна енергийна ефективност ɳs % 93 93 94
Сезонна отоплителна енергийна ефективност клас A
Топлинна производителност:
– при номинално натоварване P4 kW 20.1 24.0 35.2
– при 30% от номиналното натоварване P1 kW 6.6 7.9 11.7
 – ɳ4 % 87,8 87,8 89
 – ɳ1 98 98 98,3
Максимално водно налягане MPa (bar) 0,3 (3)
Максимална температура (централно отопление) oC 95
Стандартна регулируема температура °C 40 ÷ 80
Редуцирана регулируема температура 25 ÷ 55
Напор на помпата 0 kPa (bar) 60 (0,6) 70 (0,7)
Кръг за БГВ
Номинално топлинно производство на котела при температура 80/60oC kW 2.7 ÷ 25 3.9 ÷ 30.0 4.1 ÷ 30.0
Номинално топлинно натоварване kW 2.8 ÷ 25.6 4.0 ÷ 30.7 4.2 ÷ 30.7
Ефективността на котела при номинално натоварване и средна температура на водата 70°C % 97.6 98.0 98.0
Енергийна ефективност за затопляне на вода клас A A A
Профил на натоварване L XL XL
Налягане на водата MPa (bar) 0,01 (0,1) ¸ 0.6(6)
Мин. дебит на водата l/min 2,7
Диапазон на настроената температура на водата °C 30  – 60
Дебит на БГВ при Δt=30K dm3/min 12.4 13.1 13.1
Опазване на околната среда
Емисия на азотни оксиди mg/kWh 21 24 29
Емисия на NOₓ(природен газ) class 6
Коефициент pH на конденза природен газ  – 5
Ниво на шума LWA dB 44 46 50
Хидравлични параметри
Капацитет на разширителния съд (ЦО/БГВ) dm3 08-Aug
Налягане на водата в разширителния съд (ЦО/БГВ) MPa (bar) 0.08-0.02  (0.8-0.2) / 0.35-0.02  (3,5-0.2)
Електрически параметри
Вид и напрежение на електрическия ток V ~  230 ±10%/ 50Hz
Степен на защита IPX4D
Потребявана мощност W 110
Потребявана мощност в Standby режим PSB kW 0,005
Потребяван ток:
–  при пълно натоварване elmax kW 0,07 0,07 0,09
–  при частично натоварване elmin kW 0,05 0,05 0,06
Максимална номинална сила на тока на изходните клеми A 2
Категория на панела за управление съгласно  EN 298 F-M-C-L-X-K
Тип на датчика за пламъка йонизационен
Параметри на изгорелите газове
Характеристика на вентилатора à секция 4.4 от настоящата инструкция
Количество на изгорелите газове при максимално натоварване kg/h 34.7 41.8 60.5
Количество на изгорелите газове при частично натоварване kg/h 5.2 6.4 9.0
Минимална темп. на изгорелите газове при минимална топлинна мощност °C 44 34.3 34.3
Максимална темп. на изгорелите газове при максимална топлинна мощност °C 61 66.9 66.7
Времеви параметри
Време изчакване преди повторно стартиране на помпата сек 180
Време за задръжка против зацикляне минути 1 ÷ 60
Остатъчна циркулация  на помпата сек 20 ÷ 180
Функция „антиблокировка“ h /s Помпата се включва на всеки 24 часа за 180 секунди (трипътен вентил-15 сек. за 48 часа)
Монтажни размери
Подключване към димоотвода (виж т. 3.8) mm Коаксиално удължение ø80/125, Коаксиално удължение ø60/100 или разделно ø80 x ø80
Подключване на вода на отоплителния кръг и газ Цол G3/4
Подключване на БГВ цол G1/2
Габаритни размери (ширина x дълбочина х височина) mm 520x490x1869 520x490x1869 520x490x1869
Нетно тегло на котела kg 94 96 98
Параметри на бойлера
Материал на серпентината INOX
Мощност на серпентината kW 30
Локация на бойлера Вертикална
Капацитет на бойлера l 107
Капацитет на серпентината l 5

Инструкция

Download

Брошура БГ

Download

Брошура EN

Download

Декларация за съответствие

Download

Схема на резервни части

Download

Първоначален пуск и настройка на котела

Download