Соларна централа Termomax Drain-back

Уредът е самостоятелен (независим от котела), и е изграден по системата Drain-back за оползотворяване на слънчевата енергия

Категория:

Уредът е самостоятелен (независим от котела), и е изграден по системата Drain-back за оползотворяване на слънчевата енергия.
Произвежда се в разновидности с 1-, 2- и 3- помпи.
Към уреда с една помпа могат да се подключат макс. 4 бр. drain-back колектора
(малък воден обем и самоизпразващи се), на макс. 18 т височина.
При вариантите с повече помпи, уредът може да се подключи към всякакъв вид серпентина на бойлер или с помощта на топлообменник, към буферен съд.
Помпите в уреда са способни да работят отделно, ако колекторите са разположени на различни места и се достигат различни температури по едно и също време.

Брошура

Download

Инструкция за монтаж и експлоатация

Download