test

Помощник за избор на разпределителни колектори

Всеки етаж се проектира/калкулира отделно!

Започни

0$

Благодарим Ви, скоро ще се свържем с Вас.

Колко радиатора притежавате?

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Вид отопление

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Type of application

2D game only

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Game Design


Трябва да изберете елемент, за да продължите

Targeted devices

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 6 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 6 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 6 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
12

Ракор - адаптор Ø16мм

- +
1

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Какъв е диаметъра на вашите тръби? (1)Трябва да изберете елемент, за да продължите

Какъв е диаметъра на вашите тръби? (1) (1)Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 7 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 3 кръга

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 4 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 3 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 4 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
14

Ракор - адаптор Ø16мм

- +
2

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 8 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 8 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 8 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
16

Ракор - адаптор Ø16мм

- +
1

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 3 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 3 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 3 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
6

Ракор - адаптор Ø16мм

- +
1

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 4 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 4 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 4 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
8

Ракор - адаптор Ø16мм

- +
1

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 5 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 5 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 5 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
10

Ракор - адаптор Ø16мм

- +
1

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Желаете ли колекторът да има и клапани за регулиране ?

Клапаните за регулиране се използват, за да може да регулирате температурата в различните зони с помощта на стаен термостат.Трябва да изберете елемент, за да продължите

Желаете ли колекторът да има клапани с дебитомери?

Клапаните с дебитпмери се използват, за да можете да регулирате дебита на водата в радиаторите.Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 11 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 5 кръъга

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 6 кръъга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 5 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 6 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
22

Ракор - адаптор Ø16мм

- +
2

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 9 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 4 кръга

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 5 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 4 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 5 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
18

Ракор - адаптор Ø16мм

- +
2

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Желаете ли колекторът да има клапани с дебитомери? (1)

Клапаните с дебитпмери се използват, за да можете да регулирате дебита на водата в радиаторите.Трябва да изберете елемент, за да продължите

Колко радиатора имате?

Всеки етаж се проектира отделно!

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Какъв е диаметъра на вашите тръби?

Всеки етаж се проектира отделно!Трябва да изберете елемент, за да продължите

Какъв е диаметъра на вашите тръби?Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 10 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 5 кръга

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 5 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 5 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 5 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
20

Ракор - адаптор Ø16мм

- +
2

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 12 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 6 кръга

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 6 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 6 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 6 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
24

Ракор - адаптор Ø16мм

- +
2

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Колко радиатора имате във Вашия дом?

Всеки етаж се проектира отделно!

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 3 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 3 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 3 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
6

Ракор - адаптор Ø20мм

- +
1

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Колко радиатора притежавате? (1)

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 4 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 4 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 4 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
8

Ракор - адаптор Ø20мм

- +
1

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 5 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 5 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 5 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
10

Ракор - адаптор Ø20мм

- +
1

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 6 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 6 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 6 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
12

Ракор - адаптор Ø20мм

- +
1

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 7 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 3 кръга

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 4 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 3 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 4 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
14

Ракор - адаптор Ø20мм

- +
2

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 8 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 8 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 8 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
16

Ракор - адаптор Ø20мм

- +
1

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 9 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 4 кръга

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 5 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 4 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 5 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
18

Ракор - адаптор Ø20мм

- +
2

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 10 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 5 кръга

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 5 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 5 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 5 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
20

Ракор - адаптор Ø20мм

- +
2

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 11 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 5 кръъга

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 6 кръъга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 5 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 6 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
22

Ракор - адаптор Ø20мм

- +
2

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 12 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 6 кръга

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 6 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 6 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 6 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
24

Ракор - адаптор Ø20мм

- +
2

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 3 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 3 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 3 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
6

Ракор - адаптор Ø16мм

- +
1

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 4 радиатора

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 4 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 4 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
8

Ракор - адаптор Ø16мм

- +
1

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 5 радиатора (1)

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 5 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 5 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
10

Ракор - адаптор Ø16мм

- +
1

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Нужни елементи за 6 радиатора (1)

В избраната от Васи ситуация, ще имате нужда от следните елемeнти:

- +
1

Колектор MF01 за подаваща вода с 5 кръга

- +
1

Колектор MF03 за възвратната вода с 5 кръга

- +
2

Накрайник MF05

- +
10

Ракор - адаптор Ø16мм

- +
1

Конзоли коплект 2бр.

- +
2

Обезвъздушител MF09

- +
2

Изпразващ кран MF10

Трябва да изберете елемент, за да продължите

DesignТрябва да изберете елемент, за да продължите

CMS

Трябва да изберете елемент, за да продължите

Last details
Трябва да изберете елемент, за да продължите

Окончателната прогнозна цена е:

Въведете мейла си по-долу, за да получите офертата на него.


Обобщение

Описание Информация Количество Цена
Отстъпка:
Общо: