Стайни термостати

Кой термостат е подходящ за Вашия тип отопление

Термостатът е едно от най-важните устройства след системата за отопление и охлаждане на Вашия дом, независимо дали тя се състои от термопомпа, електрически котел, газов котел, пелетен котел или др. Термостата помага за поддържане на комфорта в дома Ви, чрез наблюдение и управление на температурата във всяка част на Вашия дом.

На пазара има много различни видове термостати, като всеки от тях е подходящ за различно приложение:

 1. Интелигентни термостати/WiFi термостати – Тези термостати се свързват с интернет чрез WiFi, което Ви позволява да променяте температурата в дома си чрез приложение на Вашия смартфон или таблет. Този тип термостати позволяват управление на температурата, дори когато сте извън дома си.
 2. Програмируеми термостати – Тези термостати Ви позволяват да зададете график за отопление и охлаждане, което може да спести енергия, когато не сте си вкъщи. Това означава, че задавате за всеки ден от една до няколко програми, които ще контролират отоплителния уред кога да се включи и колко градуса на температурата на въздуха да поддържа. Този тип термостати може да се раздели на две категории – жични и безжични.
 3. Непрограмируеми термостати – Това са доста разпространен тип термостати. Обикновено имат само дава бутона „+“ и „-“, които се използват за намаляване и съответно увеличаване на температурата. Може да имат възможност и за избор на дневна и нощна температура. Те са изключително лесни за управление, тъй като имат бутон само за увеличаване(+) и намаляване(-) на температурата. Преимуществото им е в това че са дигитални и много по-прецизни в сравнение с тези с биметална пластина. Този тип термостати отново може да се раздели на две категории – жични и безжични.
 4. Жични термостати – Жичните са тези, които са свързани с кабел към отоплителния уред и дисплея е монтиран неподвижно на стена.
 5. Безжични термостати Те използват радиовълни, за да предадат сигнала. Предпочитани са от клиентите, заради възможността им да се местят в различните стаи и не е необходимо предварително окабеляване по стените.
 6. Многозоновите термостати – Предлагат се като комплект от няколко броя термостати с възможност да се добавят още. Те дават възможност за задаване на различна температура в отделните помещения или етажи.

След като познаваме вече какви категории термостати съществуват е важно да знаем, че „интелигентни термостати/WiFi термостати“ могат да бъдат както жични, така и безжични. Този тип термостати имат много функции и възможности и са „програмируеми“. Някои модели дори показват част от параметрите на отоплителния уред в приложението на телефона/таблета, което позволява дистанционен мониторинг на отоплителната инсталация.

Обикновените термостати програмируеми/непрограмируеми (без опция за WiFi) също могат да бъдат както жични, така и безжични.

Многозоновите термостати могат да бъдат жични и безжични, но също така мога да бъдат и с функция WiFi.

Въпреки, че главните категории термостати са шест на брой, изброихме много възможни комбинации между различните категории. Нека разгледаме как да изберете коя категория е най-подходяща за Вас. Преди да изберете термостат, е важно да вземете под внимание типа отоплителна система, която имате. Също е важно да знаете какви са Вашите предпочитания за комфорт и цели за пестене на енергия. Препоръчваме Ви да се консултирате със специалист, за да сте сигурни, че това което сте избрали е съвместимо с Вашата отоплителна система. Изборът на правилния стаен термостат е от решаващо значение за осигуряване на ефективен и удобен контрол на температурата във Вашия дом.

 

Нека разгледаме кой стаен термостат е подходящ за различните отоплителни системи:

 • Интелигентни термостати/WiFi термостати

Подходящи: за отоплителни системи с газови котли, пелетни котли, електрически котли, термопомпи и др.

Предимства: Интелигентните термостати могат да се управляват дистанционно чрез приложения за смартфон/таблет и предлагат много функции, което ги прави много удобни, ефективни и икономични.

Пример: Computherm E400RF или Computherm B400RF.

 • Програмируеми термостати:

Подходящи: за повечето отоплителни уреди предлагани на пазара – газови котли, пелетни котли, електрически котли и др.

Предимства: Тези термостати Ви позволяват да задавате специфични температурни графици за различните часове на деня. Тези графици/програми помагат да спестите разходи за енергия чрез автоматично регулиране на температурата, когато не сте вкъщи или докато спите.

Пример: Computherm Q20RF, Computherm Q20, Computherm Q7RF и Computherm Q7.

 • Непрограмируеми термостати:

Подходящ за: Традиционни отоплителни системи.

Предимства: Тези термостати са лесни за използване и осигуряват надежден начин за управление на температурата без функции за създаване на графици/програми.

Пример: Computherm Q3RF, Computherm Q3.

 • Безжични термостати:

Подходящи за: Всяка отоплителна система.

Предимства: Безжичните термостати предлагат гъвкавост при инсталиране, тъй като не изискват допълнително окабеляване. Те често се използват при инсталиране към вече съществуваща инсталация или в системи, когато окабеляването не е възможно или е много трудно за осъществяване. Препоръчително е ако се закупува безжичен термостат той да е и програмируем, за да може да се направи график на температурите, което ще намали разходите Ви за отопление.

Computherm Q20RF (програмируем), Computherm Q7RF (програмируем) и Computherm Q3RF (непрограмируем).

 • Жични термостати:

Подходящи за: Всякакъв вид инсталация, стига да има прекарани кабели от отоплителния уред до мястото на инсталиране на термостата. Жичните термостати могат да бъдат и:

    Термостати за мрежово напрежение:

Подходящи за: Електрически нагреватели, електрическо подово отопление и други отоплителни системи с високо напрежение.

Предимства: Термостатите за мрежово напрежение са проектирани да се справят с по-високите електрически натоварвания, свързани с тези системи.

Пример: Computherm E230 (с WiFi управление)

    Термостати за ниско напрежение:

Подходящи за: Системи за централно отопление и охлаждане, обикновено използват сух контакт, като термопомпи, газови котли, пелетни котли, електрически котли и централна климатизация.

Предимства: Тези термостати са проектирани за системи със сух контакт и са съвместими с много широка гама от уредите на пазара.

Пример: Computherm Q20 (програмируем) и Computherm Q7 (програмируем).

Съществуват и термостати предназначени за вентилаторни конвектори, които могат да управляват както температурата за отопление и охлаждане, така и скоростта на вентилатора. Този тип термостати обикновено са отбелязани със съкращението FC (Fan coil). Подходящи са и за четиритръбни системи за (Fan coil) с два вентила.

Пример: Computherm E280FC (с WiFi управление)

 • Многозонови термостати:

Подходящи за: Инсталации, в които различните помещения са разделени на отделни зони. Такъв тип термостат е особено подходящ за големи жилища и офиси.

Предимства: Многозоновите термостати позволяват независим контрол на температурата в различни помещения, етажи или зони на сградата, като оптимизират разходите за енергия  и повишават комфорта. Чрез тях ще можете да поддържате различна температура в различните помещения/зони/етажи на сградата.

Пример: Computherm Q5RF (непрограмируем), Computherm Q8RF (програмируем) и Computherm E800RF (програмируем с WiFi управление).

Когато избирате стаен термостат, е важно да се съобразите с  Вашата конкретна отоплителна система. Функциите на термостатите са, за да подобрят комфорт в дома Ви и  успоредно с това да постигнат енергийна ефективност. Препоръчваме Ви да се консултирате със специалист, за да направите правилния избор, за да се вземат под внимание Вашите желания и възможностите на отоплителната Ви система. С удоволствие ще Ви консултираме и съдействаме при изборът Ви по телефон или на място. Имате възможност да направите избора си и онлайн и да изпратите поръчка.

Каталог на термостати Computherm

Топломакс също така Ви предлага

Газови котли

Едноконтрурни и двуконтурни кондензационни котли, газови котли с вграден бойлер с различни мощности.

Газови конвектори

За надеждно и икономично отопление на ресторанти, складове, вили, къщи, производствени помещения и др.

Препарати за отоплителни системи

За почистване на инсталацията, защита от корозия, от замръзване, за запушване на течове и др.

Магнитни филтри и сепаратори

Подходящи за битови инсталации, промишлени инсталации и комунални инсталации.

Комини и димоотводи

Коаксиални колена, коаксиални удължения, стенни преходи, накрайни за плосък покрив и др.

Газови проточни бойлери

Газови проточни бойлери със затворена горивна камера на метан и на пропан-бутан.

Термопомпи

Екологични източници на топлина с възможност за избор на различни мошности.

Излъчватели

С дистанционно управление, подходящи за използване на тераси, в заведения и др.