Многозонов безжичен, програмируем стаен термостат COMPUTHERM Q8RF

210.00 лв. с ДДС

COMPUTHERM Q8RF позволява независимото отопление на отделните зони, но при необходимост може да се отопляват и всички зони едновременно.
Основният комплект съдържа два термостата и едно приемно устройство.
При необходимост оборудването може да се увеличи с още два термоста.

Основният комплект съдържа два термостата и едно приемно устройство.

  • При необходимост оборудването може да се увеличи с още два термостата.
  • Приемникът получава сигнали от термостатите,управлява котела и дава сигнал на зоновите вентили да затварят/отварят(максимум четири зонови клапана).
  • Разделянето на отоплителната инсталация на зони позволява независимото отопление на отделните зони, но при необходимост може да се отопляват и всички зони едновременно,и така се осигурява въможност да бъдат отоплени тези помещения,които и когато има нужда.
  • Между стайните термостати и приемното устройство съществува радиочестотна връзка и не е необходимо полагането на кабел за връзка между термостатите и котела
  • Приемното устройство и термостатите имат отделно свой код за сигурност, и затова чужди външни радиочестоти не могат да смущават сигурната работа на уреда.
  • Един термостат управлява една зона. Всяка зона може да се състои до 10 кръга.

Инструкция Q8RF

Download

Брошура

Download

Декларация за съответствие

Download