Външен температурен сензор

Външният температурен датчик е предназначен за външен монтаж и дава възможност за автоматично регулиране на температурата на водата в отоплителната система. В зависимост от покачването или падането на външната температура. Той контролира котела и кривата на затопляне въз основа външните метерологични условия.