Зонов контролер COMPUTHERM Q4Z

150.00 лв. с ДДС

Зоновият контролер COMPUTHERM Q4Z може да управлява до 4 нагревателни зони, управлявани чрез термостати. Различните зони могат да се управляват отделно или дори едновременно. Това гарантира, че винаги се отопляват само необходимите помещения. Така проектираната отоплителна система повишава комфорта и значително допринася за намаляване на разходите за енергия. Wi-Fi термостатите COMPUTHERM могат да бъдат свързани към зоновия контролер, който може да се използва за създаване на отоплителна система, която може да се управлява дистанционно по зона.

По-важни функции:

  • Комфортно и енергоспестяващо управление на до 4 зонални отоплителни системи;
  • Може да се активира функцията за забавяне на мощността на управлението на котела;
  • Управление на зонови вентили и/или помпи.

Зоновият контролер управлява котела според инструкциите на стайните термостати и дава команди за отваряне/затваряне на вентилите на отоплителните зони (макс. 4 зони), принадлежащи към термостатите. Може да се свърже към всеки превключващ стаен термостат, чието изходно реле има товарен капацитет от: 230 V AC, 50 Hz, мин. 2 A (0,5 A индуктивен). Зоновият контролер може лесно се свърже към всеки газов, пелетен, електрически котел, термопомпа и климатични инсталации, които се подключват с помощта на двужилен кабел, независимо дали управляващото напрежение е 24 V или 230 V.

Спецификации:

  • Захранващо напрежение: 230 V AC, 50 Hz;
  • Изходно напрежение на зона: 230 V AC, 50 Hz;
  • Товароносимост на зоновите изходи: 2 A (0,5 A индуктивен товар) (комбиниран капацитет на натоварване на всички зонови изходи макс. 8(2) A);
  • Електрическо напрежение, което може да се превключва с релето за управление на котела: 230 V AC, 50 Hz;
  • Ток, който може да се превключва с релето за управление на котела: 8 A (2 A индуктивен товар);
  • Продължителността на закъснението, което може да се активира за сигнала за включване на термостатите: 4 минути;
  • Продължителност на закъснението, което може да се активира за сигнала за изключване на термостатите: 6 минути.

Инструкция

Download