Защо трябва да почистваме отоплителната система?

януари 09, 2024

Изключително важно е да се почиства отоплителната система редовно. Една от главните причини е, че с течение на времето отоплителните системи, независимо от вида им (термопомпа, газов котел, камина с водна риза, пелетна камина и др.) могат да натрупат замърсявания и отломки. Това натрупване пречи на потока на водата, намалява топлоотдаването и намалява ефективността на системата, а в някои случаи може да я запуши изцяло.

Когато инсталацията е чиста, тя работи по-ефективно, отоплява дома Ви по-лесно и не на последно място, консумира по-малко енергия, което води до намаляване на разходите за Вашите сметки за отопление. Правилната поддръжка и почистването ще удължи живота на Вашата отоплителна система. По този начин намалява риска от повреди и необходимостта от скъпи ремонти на отоплителния уред и други важни компоненти от инсталацията.

Чистата отоплителна система работи така, както е проектирана. Осигурява постоянно и надеждно отопление, като поддържа комфортна температура във Вашия дом.

Производителите на отоплителни уреди изискват редовна профилактика, включително почистване на отоплителната инсталация, за да е валидна гаранцията. Пренебрегването на тези изисквания за поддръжка може да анулира гаранцията Ви, следователно Вие ще сте отговорни за възникнали разходи по ремонтни дейности или замяна.

Честотата на почистване и поддръжка може да варира в зависимост от типа отоплителна система, която имате. Добра практика е отоплителната система да бъде проверявана и тествана веднъж годишно, обикновено преди началото на отоплителния сезон. Трябва обаче да извършвате и дейности по поддръжката, като например редовно почистване на магнитния филтър, през цялата година. Ако отоплителната инсталация няма магнитен филтър, той може се добави по всяко време. Той е изключително важен за отоплителната инсталация, тъй като осигурява нейната непрекъсната и безпроблемна работа и удължава експлоатационния период на системата.

Магнитният филтър задържа твърдите частици, замърсявания и примеси във вода и по този начин не им позволява да продължат да циркулират в системата. Така предпазваме важни компоненти като топлообменник, циркулационна помпа, трипътен вентил, а също и радиатори, топлообменниците във вентилаторни конвектори и тръбите за подовото отопление. Магнитният филтър се избира според вида, обема и сечението на отоплителната инсталация.

В комбинация с магнитния филтър може да се добави препарат Fernox F9 Filter Fluid + Protector или Fernox F1 Protector. Те са защитни препарати тип инхибиторна добавка, която ограничава електро корозията и отделянето на котлен камък в системата. С тяхна помощ се стабилизира pH индекса в границите 6.5 – 8.5 и по този начин се предотвратява електрохимичното разрушаване на металите, изграждащи отоплителната инсталация (инокс, стомана, мед, бронз, медни сплави, алуминий).

Почистването на отоплителната система също може да стане с помощта на препарат, като Fernox F3 Cleaner или Fernox F8 Cleaner (за почистване на силно замърсена или нискотемпературна система). За целта се добавя нужното количество препарат в системата и се пуска инсталацията. След като е завършено почистването трябва да се източи системата и да се напълни с вода и Fernox Protector F1 в правилното съотношение. За ускоряване на процеса и оптимални резултати, може да се използва машина за почистване Fernox Powerflow Flushing Machine MKIII. Препоръчваме периодичното почистване да се извършва от оторизирано лице.

Почистването на отоплителната система не само подобрява нейната ефективност, но също така намалява консумацията на енергия. Това води до по-ниски сметки и намален въглероден отпечатък. Правилното почистване и поддръжка гарантира, че отоплителната система работи по най-добрия начин, осигурявайки удобен, безопасен и ефективен начин за отопление на Вашия дом.

Може също така да харесате…

Представяне на продукти Fernox

Представяне на продукти Fernox

През изминалите две седмици посетихме 8 града и над 1000 колеги приеха участие в годишната конференция на CAIROX....

Топломакс също така Ви предлага

Газови котли

Едноконтрурни и двуконтурни кондензационни котли, газови котли с вграден бойлер с различни мощности.

Газови конвектори

За надеждно и икономично отопление на ресторанти, складове, вили, къщи, производствени помещения и др.

Препарати за отоплителни системи

За почистване на инсталацията, защита от корозия, от замръзване, за запушване на течове и др.

Магнитни филтри и сепаратори

Подходящи за битови инсталации, промишлени инсталации и комунални инсталации.

Комини и димоотводи

Коаксиални колена, коаксиални удължения, стенни преходи, накрайни за плосък покрив и др.

Газови проточни бойлери

Газови проточни бойлери със затворена горивна камера на метан и на пропан-бутан.

Термопомпи

Екологични източници на топлина с възможност за избор на различни мошности.

Излъчватели

С дистанционно управление, подходящи за използване на тераси, в заведения и др.