На 05.06.2023 г. „Топломакс“ ООД сключи Договор за финансиране № BG-RRP-3.005-3195-C01 ” Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Next GenerationEU.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

По проекта ще бъде закупена и внедрена на 1 бр. Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система).

Внедряването на система за управление на взаимоотношенията с клиенти в Топломакс ООД ще позволи на компанията да подобри своята ефективност и да повиши своята конкурентоспособност, предлагайки по-добра и качествена услуга на своите партньори и крайни клиенти..

Очакваните резултати от изпълнението на инвестицията са:

– по-лесната комуникация с партньори и инсталатори на фирмата

– по-лесното тагетиране на нови клиенти и партньори

– естественото разрастване на дейността на фирмата и увеличаването продажбите

– лесното водене на договори за поддръжка и договори свързани с изпълнението на обществени поръчки

– въвеждането на информация относно предоставени материали за сервиз и извършени дейности по гаранционно обслужване, които след това лесно да могат да бъдат калкулирани в стойността на поддръжката и нейното съотношение от платената цена

– по-лесното водене на комуникация с бъдещи и съществуващи доставчици от страна на служителите на Топломакс ООД

Обща стойност на проекта: 20 000.00 лв., от които 20 000.00 лв. безвъзмездно финансиране.

————————————–——-—————-  www.eufunds.bg ————————————————————-

Проект BG-RRP-3.005-3195-C01 „ Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Топломакс“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

юни 15, 2023

Може също така да харесате…

Представяне на продукти Fernox

Представяне на продукти Fernox

През изминалите две седмици посетихме 8 града и над 1000 колеги приеха участие в годишната конференция на CAIROX....

Топломакс също така Ви предлага

Газови котли

Едноконтрурни и двуконтурни кондензационни котли, газови котли с вграден бойлер с различни мощности.

Газови конвектори

За надеждно и икономично отопление на ресторанти, складове, вили, къщи, производствени помещения и др.

Препарати за отоплителни системи

За почистване на инсталацията, защита от корозия, от замръзване, за запушване на течове и др.

Магнитни филтри и сепаратори

Подходящи за битови инсталации, промишлени инсталации и комунални инсталации.

Комини и димоотводи

Коаксиални колена, коаксиални удължения, стенни преходи, накрайни за плосък покрив и др.

Газови проточни бойлери

Газови проточни бойлери със затворена горивна камера на метан и на пропан-бутан.

Термопомпи

Екологични източници на топлина с възможност за избор на различни мошности.

Излъчватели

С дистанционно управление, подходящи за използване на тераси, в заведения и др.