Зонов контролер COMPUTHERM Q10Z

235.20 лв. с ДДС

Зоновият контролер COMPUTHERM Q10Z може да управлява до 10 нагревателни зони, контролирани чрез на термостати. Отделните зони могат да се управляват независимо или едновременно. Това гарантира, че винаги се отопляват само необходимите помещения. Така проектираната отоплителна система повишава комфорта и значително допринася за намаляване на разходите за енергия. Wi-Fi термостатите COMPUTHERM могат да бъдат свързани към зоновия контролер, който може да се използва за създаване на отоплителна система, която може да се управлява дистанционно по зони.

По-важни функции:

  • Комфортно и енергоспестяващо управление на до 10 зонални отоплителни системи;
  • Управление на зонови вентили и/или помпи.

Зоновият контролер управлява котела според инструкциите на стайните термостати и дава команди за отваряне/затваряне на вентилите на отоплителните зони (максимум 10 зони), съотнесени към термостатите. Може да се свърже към всеки стаен термостат, чието изходно реле има товарен капацитет от: 230 V AC, 50 Hz, мин. 2 A (0,5 A индуктивен). Лесно се свързва към всеки газов, пелетен, електрически котел, термопомпа и климатични инсталации, които се подключват с помощта на двужилен кабел, независимо дали управляващото напрежение е 24 V или 230 V.

Спецификации:

  • Захранващо напрежение: 230 V AC, 50 Hz;
  • Изходно напрежение на зона: 230 V AC, 50 Hz;
  • Товароносимост на зоновите изходи: 2 A (0,5 A индуктивен товар) - (комбиниран капацитет на натоварване на всички зонови изходи макс. 16(4) A);
  • Електрическо напрежение, което може да се превключва с релето за управление на котела: 30 V DC / 250 V AC, 50 Hz;
  • Ток, който може да се превключва с релето за управление на котела: 16 A (4 A индуктивен товар);
  • Защита от въздействието на околната среда: IP30;
  • Размери:   385 x 125 x 45,7 mm (Д x Ш x В);
  • Тегло: 895 гр.

Инструкция

Download