Контакт с дистанционно управление по телефон COMPUTHERM GSM158

238.80 лв. с ДДС

Контакт с дистанционно управление по телефон COMPUTHERM GSM158  е интелигентно устройство за подключване към електрическата мрежа /контакт/.

Контакт с дистанционно управление по телефон COMPUTHERM GSM158  е интелигентно устройство за подключване към електрическата мрежа /контакт/. На неговия контакт се появява или изчезва напрежение в резултат на телефонно обаждане или SMS, изпратени от телефона на потребителите. Устройството изпраща обратно SMS на потребителя за изпълнените операции.
Електрическият уред, подключен към устройството GSM158 става дистанционно управляем по GSM. Натоварването е: 3kW; 230V;16A; 50Hz.
Устройството е способно да управлява автоматично чрез отложено включване или включване по време други уреди /например поливна помпа/ във вашия дом или вила.
Освен това естествено остава възможността устройството да бъде управлявано по телефон. Подробното описание на отложено включване / изключване на устройството ще намерите в т. 5.4, а описанието за включване / изключване по време ще намерите в т. 5.5.
Устройството GSM158 е подходящо да управлява вашата отоплителна или охладителна инсталация в дома или вилата Ви. С помощта на подключения датчик за температура уреда е подходящ за поддържане на предварително настроена температура или  температурен диапазон, по този начин се осигурява темпериране на помещението и защита от замръзване. Благодарение на това, че може да се задейства по GSM, осигурява възможност дистанционно да задейтваме отоплението /например преди пристигането Ви отоплението да бъде включено/.  Ако искате да ползвате устройството за управление на системата за отопление или охлаждане, прочетете подробното описание в т. 5.6.
Устройството работи с произволна активна SIM карта.

Ръководство за работа

Download

Декларация за съответствие

Download

Инструкция за нов уред

Download

Брошура

Download