Контакт, транслиращ радио сигнал COMPUTHERM Q2RF

69.60 лв. с ДДС

COMPUTHERM Q2RF контакт, транслиращ радио сигнала на термостати COMPUTHERM Q3RF; Q7RF и Q8RF, увеличаващ диапазона им на действие.

Computherm Q2RF е разработен към термостатите Q3RF, Q7RF и Q8RF за увеличаване диапазона на действие на радиовръзката им. Според заводски данни сигналът от термостатите Q3RF, Q7RF и Q8RF на открито се разпространява на разстояние 50 м, което в сграда може значително да се намали, особено ако по пътя на вълните има метални конструкции, стоманобетон или трамбована глина. За да се гарантира, че термостатите в по-големи сгради работят сигурно, трябва да се използва устройство, транслиращо радио сигнала. За тази цел служи контакт Q2RF, който приема сигнала от термостата по радиовръзка и предава към приемното устройство, увеличавайки по този начин диапазона на действие. В изходящата розетка на подключеното към мрежата устройство Q2RF постоянно има напрежение 230V 50 Hz, с капацитет на натоварване от 16А (3А индуктивно).

Технически параметри

• Работно напрежение: 230 V AC, 50 Hz
• Напрежение на изхода:230 V AC; 50 Hz
• Сила на подключвания ток: 16 А (3 А индуктивно натоварване)
• Консумация на енергия: 0,5 W
• Работна честота: 868,35 MHz

Инструкция

Download

Декларация за съответствие

Download