Как да почистим отоплителната инсталация

При почистването на една инсталация трябва да следваме следните стъпки:

 • Ако инсталацията е запълнена с антифризна течност, източваме цялата инсталация.
 • Промиваме с вода, особено най-ниските точки в инсталацията, докато потече чиста вода.
 • Ако няма монтиран магнитен циклонен филтър, монтираме преди термопомпата/котела.

Има две възможности за почистване:

 1. Почистване с Powerflow Flushing Machine MKIII
 • С помощта на машината Powerflow Flushing Machine MKIII в рамките на 3-4 часа и с някой от следните препарати: F3 Cleaner; Power Cleaner F8; Limescale Remover DS-3 или DS-40 Descaler & Cleaner, в зависимост от замърсяванията или особеностите на инсталацията, възможно е и комбинираната употреба на препаратите.
 • Завършваме процеса на почистване с промиване на инсталацията с вода или неутрализация в зависимост от използвания препарат.

 Почистване в процеса на работа на инсталацията:

 • Източваме антифризната течност ако има такава, изплакваме с вада.
 • Монтираме подходящ циклонен магнитен или циклонен утаителен филтър FERNOX.
 • Можем да циркулираме със собствената циркулационна помпа, която е в инсталацията. Наливаме препарат за почистване: F3 Cleaner или Power Cleaner F8, и включваме да работи.
 • ВАЖНО! Задължително отваряме всички кръгове, щрангове, клонове и отоплителни тела в цялата инсталация, за да осигурим циркулация, дори през тези места, които не сме използвали или нямаме намерение да използваме, но са част от инсталацията. Грижим се да поддържаме постоянно инсталацията включена (да циркулира, постоянно). Препаратите почистват чрез циркулация, отмивайки слой след слой утайки и наслагвания.

Препаратите не работят само с накисване, задължително трябва да има циркулация. При препарата F3 Cleaner трябва и да се подгрее инсталацията.

 • Регулярно трябва да се почиства филтърът (в началото много често, а в последствие на по-големи интервали от време), докато изцяло не бъде изчистено всичко. Периодът е от седмица до месец в зависимост от особеностите на инсталацията и степента на замърсяване.
 • Част от утайките са се разтворили във водата и не ги виждаме, но задължително трябва да бъдат изхвърлени от инсталацията, за това правим цялостно източване на инсталацията.
 • ВАЖНО! Нито един от почистващите препарати не може да остане в инсталацията, за целта след почистването промиваме системата и я пълним с чиста вода.

 Защита на отоплителната инсталация:

 • Преди термопомпата или котела се монтира подходящ филтър TF1 (Omega, Sigma, Total, Delta), за да постигнем оптимална ефективност на инсталацията използваме заводската изолация на филтрите.
 • Запълваме инсталацията с вода или омекотена вода и добавяме подходящото количество антифризна течност: Solar S1, Alphi 11, Heat Pump (HP-5c, HP-15c, HP-EG) в тях вече се съдържат необходимите препарати за антикорозионна и/или антибактериална защита.
 • В зависимост от естеството на инсталацията (слънчева, отоплителна, високо температурна или ниско температурна), използваме подходящата течност: Solar S1, Alphi 11, Heat Pump (HP-5c; HP-15c; HP-EG).
 • Ако не са нужни антифиризни свойства на топлоносителя, защитаваме инсталацията с Protector F1 или Filter Fluid + Protector F9 ако инсталацията е нова, а ако е нискотемпературна добавяме Biocide AF10.
 • Проверяваме концентрацията на препаратите с Express Inhibitor Test или рефрактометър, ако не сме сигурни в обема на инсталацията.

 В случаите, в които имаме малък теч на трудно достъпно място в инсталацията, можем да решим този проблем чрез добавката Leak Sealer F4, която запушва течовете. След добавянето му, течността трябва принудително да циркулира в инсталацията. Работи първите 2-3 часа, след което остава в системата и не влияе на самата инсталация.

 Почистената и защитена по подходящ начин инсталация ако е херметична, няма течове и не е доливана вода, остава такава каквато сме е предали на клиента за 3 до 5 години.

Изтеглете каталога на продукти Fernox!

Топломакс също така Ви предлага

Газови котли

Едноконтрурни и двуконтурни кондензационни котли, газови котли с вграден бойлер с различни мощности.

Газови конвектори

За надеждно и икономично отопление на ресторанти, складове, вили, къщи, производствени помещения и др.

Препарати за отоплителни системи

За почистване на инсталацията, защита от корозия, от замръзване, за запушване на течове и др.

Магнитни филтри и сепаратори

Подходящи за битови инсталации, промишлени инсталации и комунални инсталации.

Комини и димоотводи

Коаксиални колена, коаксиални удължения, стенни преходи, накрайни за плосък покрив и др.

Газови проточни бойлери

Газови проточни бойлери със затворена горивна камера на метан и на пропан-бутан.

Термопомпи

Екологични източници на топлина с възможност за избор на различни мошности.

Излъчватели

С дистанционно управление, подходящи за използване на тераси, в заведения и др.