WiFi стаен термостат Комплект Comfort / Comfort Kit

396.00 лв. с ДДС

WIFI Комфорт сет се състои от Комфорт модул /Comfort module/ и стаен термостат

Comfort модул е управляващият елемент на системата Comfort, чрез който управлявате Вашата отоплителна система дистанционно, чрез смартфон. Приложението също така позовлява и постояенен дистанционен мониторинг на параметрите и състоянието на котела.

Вече приложението е преведено и на български език.

Добави термостат Добави термоглава

Комплект Comfort Ви дава възможност за:

  • онлайн достъп чрез смартфон;
  • управление на топлинния комфорт на отопляемите помещения;
  • управление на кръга за БГВ;
  • управление на разпределението на отоплителната среда;
  • мониторинг на налягането на водата в отоплителния кръг;
  • постоянен мониторинг на отоплителната система (чрез интерфейса LIN);
  • може да бъде направена и дистанционна диагностика от оторизирано лице.

За да използвате по-горе посочение функции е нужно да инсталирате приложението на "Termet Sysetm Comfort", което вече е преведно и на бългаски език. Инструкция за инсталиране на Комплект Comfort можете да намерите в секция документи.

Инструкция за монтаж и инсталиране на приложението

Download

Инструкция при смяна на рутер

Download