Контакт управляем от термостат по радиовръзка COMPUTHERM Q1 RX

64.80 лв. с ДДС

Computherm Q1 RX е разработен към термостатите Q3 RF, Q7 RF и Q8RF, към приемните им устройства, или вместо тях. Устройството е подходящо за управление на котел или друго ел. устройство, работещо на 230 V напрежение /например въздуходувен апарат, помпа, клапан и др/.

Пускането в експлоатация е много лесно, не изисква монтаж. На основатана сигнала за включване на COMPUTHERM Q3 RF, Q7 RF и Q8 RF се появява напрежение в Q1RF и съответно по сигнала за изключване се прекъсва напрежението.

Технически параметри

Консумация на енергия: 0,01 W
• Работно напрежение: 230 V AC, 50Hz
• Подключвано работно напрежение:230 V AC; 50 Hz
• Сила на подключвания ток: 16 А (3 А индуктивно натоварване)

Инструкция

Download

Декларация за съответствие

Download

Брошура

Download